Wat u moet weten over de Kopvoeters.

Bekruipt u soms ook het gevoel dat mensen alles te serieus opnemen? Hoog tijd om een voorbeeld te nemen aan de Kopvoeters! Stap binnen in hun fantastische wereld, laat hun filosofie tot u doordringen en doe mee.

Wat zijn Kopvoeters?

Let er eens op hoe een peuter haar of zijn eerste 'mensen' tekent. Een hoofd met armen en benen! De romp telt niet mee. Tja, wat doen wij eigenlijk met onze romp. Meer dan de machinekamer van ons lichaam is ze niet - Alles gebeurt daar volautomatisch: zuurstof uit de lucht halen, voedingsstoffen uit eten en drinken filteren, tot en met het ongeboren leven herbergen in de oudste maar nog altijd ongeëvenaarde couveuse ter wereld.. En verder alles rondpompen van en naar de plekken in ons lichaam waarmee wij alle acties ondernemen: lopen, grijpen, eten en drinken, denken... Die peuters bekijken dat superlogisch als u het mij vraagt.

Wat doen die Kopvoeters hier?

Zij zijn eigenlijk de aanleiding tot deze webstek. In den beginne was deze site bedoeld als hun eigenste plek op het internet. Maar pienter als ze zijn, hadden ze al snel door dat de leuze 'Eendracht geeft kracht” universeel is. En in deze tijden kunnen ze veel extra denk-capaciteit gebruiken. Want dat de Kopvoeterssamenleving aan een grondige revisie toe is, staat buiten kijf.
Kopvoeters leven in symbiose met de mensen.
Hoewel Kopvoeters zich helemaal niet inlaten met de mensen, kunnen zij toch niet zonder hen. Zij zijn immers ontstaan uit de fantasie van mensenkinderen. Zoals die kinderen zijn zij voor alles en nog wat afhankelijk van de volwassenen.
Zijn ze dan altijd even gelukkig of ongelukkig met wat zij in de mensenwereld ervaren? Ach, ze passen zich gemakkelijk aan maar bijwijlen maakt de mensengemeenschap er zo’n potje van dat de Kopvoeters wijselijk beslissen hun eigen weg te gaan..
Problemen die bij ons decennia lang voor spanningen zorgen, lossen zij in een handomdraai op. Het heeft alles te maken met hun andere ingesteldheid: waar mensen altoos hard hun best doen om het laken naar hun kant te trekken, vinden Kopvoeters het doodnormaal om zichzelf op de tweede plaats te zetten. Zoiets kan natuurlijk alleen maar werken als iederéén bereid is om dat te doen... en daarvoor moet je blijkbaar bij de Kopvoeters zijn.

Denk mee na over een betere samenleving.

Uw mening geven over van alles en nog wat, is één ding. Zelf oplossingen aandragen is een ander. De Kopvoeters vragen u, neen zij dagen u uit, om met hen mee naar nieuwe formules te zoeken. Doe iets fantastisch, gebruik uw fantasie!