SAMEN LEVEN

Samen leven. Wat houdt dat in?

"De samenleving". Iedereen gebruikt het woord maar hoe velen of hoe weinigen kennen nog de betekenis ervan. Samen leven wil zeggen samen verantwoordelijkheden delen en elkeen de eigen verantwoordelijkheid ter harte neemt. De gemeenschap (iedereen samen) zorgt ervoor dat het individu het goed heeft en iedereen draagt naar draagkracht en vermogen bij tot het goed functioneren van het geheel. Geven en nemen dus, langs twee kanten.

We zijn het spoor bijster.

Helaas, in onze huidige visie op de samenleving is "samen leven" vervangen door "ieder voor zich". "Hoe neem ik zoveel mogelijk en geef ik zo weinig mogelijk?"

Het kapitalistisch denken gaat er van uit - en heeft die visie algemeen ingang doen vinden - dat materieel bezit de enige echte bron van macht is. Maar is dat wel zo? Of beter gezegd: moet dat zo zijn? Zeker in een context waarin macht steeds meer macht naar zich toetrekt met de bedoeling dat bezit nog te vergroten is dit een evolutie met nefaste gevolgen op termijn. Denk aan het verhaal van Koning Midas.

Door de oneindig vele regels en regeltjes hebben we de samenleving zo complex gemaakt dat slechts heel weinigen door het bos de bomen nog zien. Een holistisch maatschappijbeeld is vervangen door een gefragmenteerd beeld. Zo verliest iedereen de controle. En dat komt goed uit voor diegenen die aan de touwtjes trekken.

Ook financieel is het een onontwarbaar en vooral ondoorzichtig kluwen geworden van aftrekposten, subsidies, toelagen en mogelijke uitzonderingen daarop. Daaruit probeert iedereen zijn of haar persoonlijk voordeel te halen. Wie het slimst is (of wie de duurste "experten" kan betalen) profiteert het meest. Jammer voor de minder slimmen. The winner takes it all!

De cherry picking society.

Zo zijn we gemuteerd van een samenleving waar iedereen bekommerd is om en zorg draagt voor anderen naar een maatschappij waar iedereen vooral naar het eigen belang kijkt en aan "cherry picking" doet om zoveel mogelijk persoonlijke voordelen binnen te halen en zoveel mogelijk nadelen aan anderen over te laten.

Het maatschappelijk bewustzijn stimuleren.

Maatschappelijk bewustzijn vertrekt vanuit inzicht in hoe de samenleving als geheel in mekaar zit. En laat dat inzicht nu voor velen (de grote meerderheid?) afwezig zijn. Dit is een poging om daaraan te verhelpen.

Een gezonde samenleving is gebouwd op zeven pijlers. Zij vormen samen een geheel en zijn alle even belangrijk (dus de volgorde in onderstaand lijstje is irrelevant).

  • Respect (voor anderen en voor jezelf)
  • Verantwoordelijkheid
  • Inkomen
  • Solidariteit
  • Toegang tot informatie
  • Infrastructuur
  • Vrijheid

Reactie toevoegen

Comment

Volgorde

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.