De Kopvoeteraanpak

De Kopvoeters beseffen dat ze zich te veel hebben laten leven. Zij willen terug meer greep krijgen op hoe de samenleving wordt georganiseerd. Om de zoveel jaar een bolletje inkleuren naast een naam en er vervolgens van uitgaan dat "zij" alles op zijn best zullen regelen, vinden ze niet langer voldoende.

De Kopvoeters willen meer SAMEN BESLISSEN. In hun gemeente, hun gewest, hun land, hun continent, in de wereld. En als zij niet rechtstreeks kunnen mee discussiëren willen ze op z'n minst hun vertegenwoordigers gerichter kunnen sturen in de richting van het beleid dat zij wensen.

Daarvoor is het nodig dat de manier van samenleven helemaal opnieuw wordt bedacht.

Covid 19 biedt daartoe een uitgelezen kans. Het lijkt wel of Moeder Natuur zélf ingrijpt! Een venijnig virus legt meedogenloos de zwakke punten in de organisatie van de samenleving bloot. Wat (te) lang werd aanzien als winstbeperkende kosten blijken plots levensnoodzakelijke investeringen te zijn: in de zorg, de openbare dienstverlening...

Samen gaan de Kopvoeters op zoek naar wat iedereen nodig heeft om fatsoenlijk, comfortabel of luxueus te leven. Daarvoor lijsten ze hun behoeften op en gaan ze na hoe er best wordt aan tegemoet gekomen voor diverse groepen in de maatschappij.

Om de fantasie zoveel mogelijk te stimuleren en het vrije associëren maximaal ruimte te bieden, hebben ze deze website opgebouwd als een mindmap waarin alles aan alles kan worden gekoppeld.