Onze politici hebben al langer dan vandaag de mond vol over het afschaffen van de Senaat "want overbodig". Is dat wel zo? Heeft de senaat als reflectie-orgaan echt wel afgedaan?

In zijn huidige vorm wel, als opvangplek voor gebuisde politici.Maar het kan véél dynamischer: laat ons ze vervangen door burgeradviesraden (jawel, meervoud).

eurekaEen niet onaanzienlijk percentage van het Vlaamse huizenpatrimonium is verouderd, niet aangepast aan de moderne woonnoden en het vereiste isolatieniveau. Veel van deze woningen zijn eigendom van mensen op leetijd die vaak niet over de centen en/of de fut beschikken om de drastische renovatie aan te vatten en tot een goed einde te brengen.

Biedt dit geen opportuniteit voor sociale huisvestingsmaatschappijen? Beeld u even in dat zij systematisch (een aantal van) deze verouderde woningen zouden verwerven, de nodige verbeteringen uitvoeren (tot energielabel A) en ze vervolgens verhuren als sociale woning (al dan niet opgedeeld in - of vervangen door - kleinere wooneenheden).

Samenleving, het woord houdt het in: samen leven. De mens is niet voorbestemd om een eenzaam leven te leiden. Iedereen wil "erbij horen". Maar wanneer hoort iemand er bij, m.a.w. wat zijn de bouwstenen of de pijlers waarop een gezonde samenleving is gebouwd? Een poging:

Het uitgangspunt is dat iedereen het recht heeft zich gewaardeerd te weten omwille van zijn/haar actieve bijdrage tot het goed functioneren van de samenleving en dat die bijdrage zodanig wordt vergoed dat hij/zij daar behoorlijk van kan leven.